آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نویت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد (در شرف تاسیس) 

مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی در شرف تاسیس توسعه و عمران شهرستان تایباد در روز شنبه مورخ 1399/12/23 راس ساعت 16 در محل مجتمع فرهنگی هنری مفاخر واقع در تایباد، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان شهید آریامنش، کوچه استاد نظرمحمد سلیمانی برگزار می شود. 

از کلیه نمایندگان محترم اعضا دعوت می شود شخصا با در دست داشتن کارت ورود به جلسه به همراه مدرک شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 

ضمنا داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی موظفند ظرف 7 روز از تاریخ صدور دعوتنامه، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مربوطه به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان دکتر شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 

دستور جلسه:

تصویب اساسنامه

انتخاب هیات مدیره و بازرسان

اتخاذ تصمیم درمورد نابرابری سهام اعضا و تعیین حداقل و حداکثر تعداد سهام هر عضو

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

تعیین خط مشی و برنامه های تعاونی و تصویب بودجه جاری و سایر عملیات مالی

اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

Template Design:Dima Group

شهرستان تایباد، بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد، واحد4

دسترسی سریع

پذیره نویسی سهام (پایان یافته)

سوالات متداول

فهرست پروژه ها

پرتال سهامداران

تماس با ما

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
تلفن: 54504، 54537515
شناسه ملی:****
كد اقتصادي:******
کد پستی:*****
بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد