آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد( درشرف تاسیس)

مجمع عمومی عادی  مرحله اول  شرکت تعاونی  توسعه و عمران شهرستان تایباد بادستورجلسه  انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور در مجامع عمومی عادی سالیانه به تفکیک هر حوزه  در روز شنبه  مورخ 11/11/1399 از ساعت 8  لغایت  18 به نشانی تعیین شده ذیل  بصورت الکترونیکی تشکیل می گردد.  ازکلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود تا با مراجعه به سامانه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد به آدرس taybadtto.ir  نسبت به انتخاب نمایندگان اعضا اقدام نمایند .
انتخابات برای 3 حوزه تایباد ، بخش مرکزی بجز شهر تایباد و بخش میان ولایت بصورت جداگانه برگزار می گردد .


داوطلبان نمایندگی اعضای شرکت از تاریخ شنبه 4/11/1399 لغایت دوشنبه 6/11/1399   از ساعت 8  الی 14  جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در  تایباد خیابان دکتر شریعتی جنب فرمانداری ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی مراجعه  نموده و درخواست خود را کتباً به نماینده هیات موسس تحویل و رسید آنرا دریافت نمایند .
   درصورتی که برای عضوی امکان اخذ رای میسر نباشد میتواند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینــــده تام الاختیار واگذار نماید . دراین صورت هرعضو علاوه بر رای خودتا 3  رای باوکالت وغیرعضوفقط یک رای باوکالت می تواندداشته باشد. عضومتقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود درتاریخهای چهارشنبه 8/11/99 و پنچشنبه  9/11/99  به نشاني : تایباد خیابان دکتر شریعتی جنب فرمانداری ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی ازساعت  8 الی 14 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به مجمع جهت صدورمجوز اخذ رای حضوریابند.
 شهر تایباد: ۳۶ نماینده/ زمان رای گیری: ۹۹/۱۱/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۸ از طریق درگاه taybadtto.ir

بخش مرکزی بجز شهر تایباد: ۷ نماینده/ زمان رای گیری: ۹۹/۱۱/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۸ از طریق درگاه taybadtto.ir

بخش میان ولایت: ۷ نماینده/ زمان رای گیری: ۹۹/۱۱/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۸ از طریق درگاه taybadtto.ir


تذکر :
لازم به ذکر است فقط اعضایی که پرونده خود را نزد شرکت تکمیل نموده اند مجاز به رای دادن خواهند بود و در روز مجمع بایستی شماره تلفن همراه متعلق به سهام دار که به شرکت اعلام شده است ،  فعال باشد.
هیات موسس

Template Design:Dima Group

شهرستان تایباد، بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد، واحد4

دسترسی سریع

پذیره نویسی سهام (پایان یافته)

سوالات متداول

فهرست پروژه ها

پرتال سهامداران

تماس با ما

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
تلفن: 54504، 54537515
شناسه ملی:****
كد اقتصادي:******
کد پستی:*****
بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد