اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني - مصوب 1391/06/26 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ‏۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸ /۱ ‏مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ ‏وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (۱۴) ‏قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني - مصوب۱۳۸۹ ‏ - اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني را به شرح زير تصويب نمود:

Template Design:Dima Group

شهرستان تایباد، بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد، واحد4

دسترسی سریع

پذیره نویسی سهام (پایان یافته)

سوالات متداول

فهرست پروژه ها

پرتال سهامداران

تماس با ما

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
تلفن: 54504، 54537515
شناسه ملی:****
كد اقتصادي:******
کد پستی:*****
بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد