توسعه و عمران تایباد در یک نگاه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول

مجمع عمومی عادی  مرحله اول  شرکت تعاونی  توسعه و عمران شهرستان تایباد بادستورجلسه  انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور در مجامع عمومی عادی سالیانه به تفکیک هر حوزه  در روز شنبه  مورخ 15/9/1399 از ساعت 8  لغایت  16 به نشانی تعیین شده ذیل  بصورت الکترونیکی تشکیل می گردد.

برای مشاهده آگهی کلیک نمایید

اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني - مصوب 1391/06/26 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ‏۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸ /۱ ‏مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ ‏وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (۱۴) ‏قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني - مصوب۱۳۸۹ ‏ - اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني را به شرح زير تصويب نمود:

Template Design:Dima Group

شهرستان تایباد، بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد، واحد4

دسترسی سریع

پذیره نویسی سهام (پایان یافته)

سوالات متداول

فهرست پروژه ها

پرتال سهامداران

تماس با ما

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
تلفن: 54504، 54537515
شناسه ملی:****
كد اقتصادي:******
کد پستی:*****
بلوار شریعتی، ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی شهرستان تایباد