تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد
previous arrow
next arrow
Slider

شهر توسعه یافته با دستان من وتو

تاسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اقدامی نهضت گونه  و ضروری درجهت پیشرفت و آبادانی شهرستانها است که ضمن سالم سازی محیطهای اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد.

طرحی که اشتغال‌زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها ، هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغال زا، بستر سازی برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی و کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها را در پی خواهد داشت.

گالری تصاویر شهرستان تایباد

فعالیت های تعاونی

توزیع

تولید

عمران و آبادانی

مشارکت

سرمایه گذاری

خدمات